دپارتمان مطالعات اقتصادی و امکان سنجی (مطالعات پیش از شروع پروژه)

دپارتمان خدمات فنی و مهندسی

دپارتمان مدیریت سرمایه، تهاتر کالا و خدمات

دپارتمان فروش و بازاریابی

دپارتمان راه اندازی ، بهره برداری و نگهداشت

دپارتمان مستند سازی

دپارتمان تبلیغات و برندینگ